โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ มก. ประจำปี 2556
----------รายละเอียดโครงการ

***เอกสารรายละเอียดโครงการ

---------ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ

***รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการจริง

---------เอกสารประกอบโครงการ

***กินอยู่อย่างสง่า

***แผนการสอน กินพอดีไม่มีพุง แม้งานจะยุ่งก็ทำได้

***อ้วนอันตราย ลดง่ายๆด้วย 3 อ.

---------สรุปผลโครงการ

***สรุปประเมินผลโครงการ

---------สื่อ Multimedia

***รับชมวิดิโอย้อนหลัง