การพัฒนาบุคลากร การไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ

'การไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ'

กลุ่มบุคลากร

1 ขั้นตอนดำเนินการขอไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ทุุกประเภท Download

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

1 ระเบียบการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ พ.ศ. 2562 ข้าราชการ Download
2 การให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ พ.ศ.2561 พนักงานมหาวิทยาลัย Download

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

1 แบบการขอไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ (WORD) ทุุกประเภท Download
2 แบบการขอไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ (PDF) ทุุกประเภท Download

ลำดับ

ชื่อเรื่อง