ข้อมูลองค์กร

ข้อควรรู้

พัฒนาและฝึกอบรม

สวัสดิการต่างๆ

สถิติบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายงานจำนวนบุคลากร ประกันคุณภาพ ส่วน กองการเจ้าหน้าที่ ปี 2551
ข้อมูลบุคลากร ปี 2552
ตารางดัชนี 2.5 และ 2.6

รายงานจำนวนบุคลากร สนง.กพร. มก 2552 ส่วน กองการเจ้าหน้าที่ ปี 2552
ตาราง สาย ก. และวิชาการรอบ 12 เดือน กันยายน 2552
ตารางดัชนี 2.5 และ 2.6


ข้อมูลบุคลากรใช้สำหรับรายงาน กพร.
ข้อมูลบุคลากรใช้สำหรับรายงาน กพร. 52ตารางที่ 1 รายงานจำนวนบุคลากรทั้งหมดในสถาบัน จำแนกตามหน่วยงานที่สังกัด ประเภทบุคลากรและสายงาน
ข้อมูล ก.พ.ร. ประจำปี 2550 ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2550
ข้อมูล ก.พ.ร. ประจำปี 2551
ข้อมูล ก.พ.ร. ประจำปี 2553
ข้อมูล ก.พ.ร. ประจำปี 2558

ตารางที่ 2 รายงานจำนวนบุคลากรสายวิชาการของจำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการและระดับการศึกษา
ข้อมูล ก.พ.ร. ประจำปี 2550 ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2550

ข้อมูล ก.พ.ร. ประจำปี 2551
ข้อมูล ก.พ.ร. ประจำปี 2553
ข้อมูล ก.พ.ร. ประจำปี 2558

 

สถิติบุคลากรรายเดือน ประจำปี พ.ศ. 2563

มกราคม 2563

กุมภาพันธ์ 2563

มีนาคม 2563

เมษายน 2563

พฤษภาคม 2563

มิถุนายน 2563

กรกฎาคม 2563

สิงหาคม 2563

กันยายน 2563

ตุลาคม 2563

พฤศจิกายน 2563

ธันวาคม 2563

 

สถิติบุคลากรรายเดือน ประจำปี พ.ศ. 2562

มกราคม 2562

กุมภาพันธ์ 2562

มีนาคม 2562

เมษายน 2562

พฤษภาคม 2562

มิถุนายน 2562

กรกฎาคม 2562

สิงหาคม 2562

กันยายน 2562

ตุลาคม 2562

พฤศจิกายน 2562

ธันวาคม 2562

 

สถิติบุคลากรรายเดือน ประจำปี พ.ศ. 2561

มกราคม 2561

กุมภาพันธ์ 2561

มีนาคม 2561

เมษายน 2561

พฤษภาคม 2561

มิถุนายน 2561

กรกฎาคม 2561

สิงหาคม 2561

กันยายน 2561

ตุลาคม 2561

พฤศจิกายน 2561

ธันวาคม 2561

 

สถิติบุคลากรรายเดือน ประจำปี พ.ศ. 2560

มกราคม 2560

กุมภาพันธ์ 2560

มีนาคม 2560

เมษายน 2560

พฤษภาคม 2560

มิถุนายน 2560

กรกฎาคม 2560

สิงหาคม 2560

กันยายน 2560

ตุลาคม 2560

พฤศจิกายน 2560

ธันวาคม 2560

 

สถิติบุคลากรรายเดือน ประจำปี พ.ศ. 2559

มกราคม 2559

กุมภาพันธ์ 2559

มีนาคม 2559

เมษายน 2559

พฤษภาคม 2559

มิถุนายน 2559

กรกฎาคม 2559

สิงหาคม 2559

กันยายน 2559

ตุลาคม 2559

พฤศจิกายน 2559

ธันวาคม 2559

 

สถิติบุคลากรรายเดือน ประจำปี พ.ศ. 2558

ประจำเดือน มกราคม 2558

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558

ประจำเดือน มีนาคม 2558

ประจำเดือน เมษายน 2558

ประจำเดือน พฤษภาคม 2558

ประจำเดือน มิถุนายน 2558

ประจำเดือน กรกฎาคม 2558

ประจำเดือน สิงหาคม 2558

ประจำเดือน กันยายน 2558

ประจำเดือน ตุลาคม 2558

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558

ประจำเดือน ธันวาคม 2558

 

สถิติบุคลากรรายเดือน ประจำปี พ.ศ. 2557

ประจำเดือน มกราคม 2557

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557

ประจำเดือน มีนาคม2557

ประจำเดือน เมษายน 2557

ประจำเดือน พฤษภาคม 2557

ประจำเดือน มิถุนายน 2557

ประจำเดือน กรกฎาคม 2557

ประจำเดือน สิงหาคม 2557

ประจำเดือน กันยายน 2557

ประจำเดือน ตุลาคม 2557

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557

ประจำเดือน ธันวาคม 2557
 
สถิติบุคลากรรายเดือน ประจำปี พ.ศ. 2556

ประจำเดือน มกราคม 2556

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556

ประจำเดือน มีนาคม 2556

ประจำเดือน เมษายน 2556

ประจำเดือน พฤษภาคม 2556

ประจำเดือน มิถุนายน 2556

ประจำเดือน กรกฎาคม 2556

ประจำเดือน สิงหาคม 2556

ประจำเดือน กันยายน 2556

ประจำเดือน ตุลาคม 2556

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2556

ประจำเดือน ธันวาคม 2556

 
 
สถิติบุคลากรรายเดือน ประจำปี พ.ศ. 2555

ประจำเดือน มกราคม 2555

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2555

ประจำเดือน มีนาคม 2555

ประจำเดือน เมษายน 2555

ประจำเดือน พฤษภาคม 2555

ประจำเดือน มิถุนายน 2555

ประจำเดือน กรกฎาคม 2555

ประจำเดือนสิงหาคม 2555

ประจำเดือนกันยายน 2555

ประจำเดือนตุลาคม 2555

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2555

ประจำเดือนธันวาคม 2555

 
สถิติบุคลากรรายเดือน ประจำปี พ.ศ. 2554

ประจำเดือน มกราคม 2554

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2554

ประจำเดือน มีนาคม 2554

ประจำเดือน เมษายน 2554

ประจำเดือน พฤษภาคม 2554

ประจำเดือน มิถุนายน 2554

ประจำเดือน กรกฎาคม 2554

ประจำเดือน สิงหาคม 2554

ประจำเดือน กันยายน 2554

ประจำเดือน ตุลาคม 2554

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2554

ประจำเดือน ธันวาคม 2554

 
สถิติบุคลากรรายเดือน ประจำปี พ.ศ. 2553

ประจำเดือน มกราคม 2553

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2553

ประจำเดือน มีนาคม 2553

ประจำเดือน เมษายน 2553

ประจำเดือน พฤษภาคม 2553

ประจำเดือน มิถุนายน 2553

ประจำเดือน กรกฎาคม 2553

ประจำเดือน สิงหาคม 2553

ประจำเดือน กันยายน 2553

ประจำเดือน ตุลาคม 2553

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2553

ประจำเดือน ธันวาคม 2553